Фондамент (пета) за цилиндрични бутилки


Фондамент (пета) за цилиндрични бутилки+ колани за закрепване

No Product Codes Width
(mm)
Length
(mm)
1 STPFOOT-001 220 (200 ø ÷ 315 ø) 450
2 STPFOOT-002 220 (200 ø ÷ 315 ø) 600
3 STPFOOT-003 220 (200 ø ÷ 315 ø) 750
4 STPFOOT-004 220 (200 ø ÷ 315 ø) 900
5 STPFOOT-005 220 (200 ø ÷ 315 ø) 1.050
6 STPFOOT-006 260 (360 ø) 500
7 STPFOOT-007 260 (360 ø) 600
8 STPFOOT-008 260 (360 ø) 750
9 STPFOOT-009 260 (360 ø) 900
10 STPFOOT-010 260 (360 ø) 1.050
11 STPFOOT-011 260 (360 ø) 1.200
12 STPFOOT-012 300 (400 ø) 750
13 STPFOOT-013 300 (400 ø) 900
14 STPFOOT-014 300 (400 ø) 1.050
15 STPFOOT-015 300 (400 ø) 1.200
       
CYLINDER BELT    
No Product Codes Width
(mm)
Lenght
(mm)
1 STPBELT-001 25 1.000
2 STPBELT-002 25 1.250
3 STPBELT-003 25 1.350

Подобни продукти